Dipersilakan... Terima Kasih Tak Terhingga

Dipersilakan. Kedatangan Anda Amat Dialu-alukan

map

Terima kasih tidak terhingga atas sokongan anda berterusan sejak tahun 2004. Seluruh pengurusan dan krew Restoran Sambal Hijau sangat menghargai sokongan anda, pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Terima kasih sekali lagi!


View Larger Map


1